Jan      Boone      is      sedert      2015      professor      sporttraining      en      trainingsleer      aan      de      vakgroep      Bewegings-      en Sportwetenschappen   van   de   Universiteit   Gent.   Na   het   behalen   van   een   masterdiploma   in   de   Lichamelijke   Opvoeding en    Bewegingswetenschappen    in    2004,    doctoreerde    Jan    in    2009    binnen    het    domein    van    de    inspanningsfysiologie. Daarna   werkte   hij   als   inspanningsfysioloog   aan   het   Centrum   voor   Sportgeneeskunde   (UZ   Gent),   waar   hij   instond   voor de   fysiologische   en   trainingsbegeleiding   van   elite,   competitieve   en   recreatieve   atleten,   zowel   binnen   individuele   als teamsporten.   Zijn   belangrijkste   research   topics   situeren   zich   momenteel   binnen   de   fysieke   training   en   begeleiding   van atleten,   alsook   binnen   de   evaluatie   van   inspanningstesten   aan   de   hand   van   fysiologische   responsen   op   cardiovasculair, pulmonaal   en   musculair   niveau.   Hij   is   momenteel   auteur   van   >40   peer-reviewed   wetenschappelijk   artikels   binnen   deze onderzoekstopics.   Sedert   2010   is   hij   ook   actief   als   inspanningsfysioloog   binnen   de   Vlaamse   Roeiliga   en   als   persoonlijk trainer   (diploma   Personal   Trainer   A)   van   verschillende   competitieve   atleten.   Hij   is   tevens   vertegenwoordiger   van   de UGent    in    de    Taskforce    van    de    Vlaamse    Trainersschool    (VTS    -    Sport    Vlaanderen)    en    docent    binnen    het    ‘algemeen gedeelte’ van de Trainer A opleiding van de VTS.

JAN BOONE

Jan    Bourgois    is    professor    inspanningsfysiologie    binnen    de    vakgroep    Bewegings-    en    Sportwetenschappen    van    de Universiteit   Gent.   Hij   was   medeoprichter   van   en   inspanningsfysioloog   aan   het   Centrum   voor   Sportgeneeskunde   (UZ Gent),   waar   hij   nog   steeds   aan   verbonden   is   als   academisch   consulent.   Hij   is   oprichter   en   trekker   van   de   oncologische revalidatie   in   België.   Hij   is   houder   van   een   ‘Vlaamse   Leerstoel   Topsport’   (Sport   Vlaanderen)   met   als   onderzoeksthema ‘Interactie   tussen   trainingsbelasting,   slaap   en   immuniteit   bij   dames   gymnasten’   (team   geselecteerd   voor   de   Olympische Spelen   2016).   Sinds   1987   begeleidt   Jan   als   sportfysioloog   verschillende   sportploegen   en   individuele   atleten.   Hij   was head   coach   van   de   Belgische   Junioren   Roeien   en   is   reeds   meer   dan   20   jaar   physical   coach   van   BC   Telenet   Oostende.   Hij was    voorzitter    van    de    sportmedische    commissie    van    de    Vlaamse    Roeiliga    en    lid    van    de    jeugdcommissie    van    de internationale   roeifederatie   (FISA).   Ten   slotte   is   Jan   lid   van   de   Stuurgroep   voor   het   Integrale   Vlaamse   Topsportbeleid en van de Taskforce Topsport en Wetenschap ‘Sport Vlaanderen’.

JAN BOURGOIS

KEVIN CAEN

Kevin   Caen   studeerde   af   als   Master   of   Science   in   de   Sport-   en   Bewegingswetenschappen      met   een   specialisatie   in sporttraining     en     coaching.     Vrijwel     meteen     daarna     startte     hij     een     doctoraat     waarbij     hij     zich     toespitst     op drempelconcepten   bij   inspanningen   en   fysiologische   vermoeidheidsmechanismen.   Tevens   is   hij   medewerker   bij   het Centrum    voor    Sportgeneeskunde    van    het    UZ    Gent.    Tot    slot    is    Kevin    ook    in    het    bezit    van    een    trainersdiploma ‘Instructeur    B    Tennis’    en    is    hij    medeoprichter    van    SPORT-TREK    vzw,    een    organisatie    die    buitenlandse    sport-    en avontuurtages aanbiedt voor jongeren.
Kobe   Vermeire   studeerde   in   2016   af   als   Master   in   de   Bewegings-   en   Sportwetenschappen   met   de   optie   ‘sporttraining en    –coaching’.    Tijdens    zijn    studies    behaalde    hij    zijn    UEFA    B    trainersdiploma    voetbal    wat    hem    de    nodige    expertise bijbracht   voor   zijn   trainerscarrière   bij   de   provinciale   jeugdreeksen.   Na   zijn   studies   startte   Kobe   als   wetenschappelijk medewerker   aan   de   onderzoeksgroep   Inspanningsfysiologie   waar   hij   zich   specialiseert   in   de   opvolging   van   objectieve en     subjectieve     parameters     van     trainingsbelasting.     Daarnaast     is     hij     medeoprichter     van     SPORT-TREK     vzw,     een organisatie die buitenlandse sport- en avontuur stages aanbiedt voor jongeren.

KOBE VERMEIRE

MAARTEN LIEVENS

Maarten   Lievens   is   sinds   2015   inspanningsfysioloog   in   het   Centrum   voor   Sportgeneeskunde   (UZ   Gent).   Hij   behaalde het    jaar    voordien    het    diploma    Master    in    de    Bewegings-    en    Sportwetenschappen    optie    met    optie    sporttraining    en coaching.   Daarnaast   is   hij   ook   houder   van   het   UEFA   B   diploma   voetbal.   Als   inspanningsfysioloog   aan   het   UZ   Gent   komt Maarten   in   aanraking   met   de   meest   uiteenlopende   populaties   van   elite,   competitieve   en   recreatieve   atleten   tot   de revalidatie    van    patiënten.    Hij    is    gespecialiseerd    in    het    analyseren    van    inspanningstesten    en    het    opstellen    van trainingsprogramma’s   voor   diverse   sporters.   Vanuit   zijn   passie   voor   wetenschap   en   voetbal   voert   hij   bovendien   ook onderzoek naar hydratatie binnen teamsport, trainingsbelasting in voetbal en de periodisering van plyometrietraining.

JANNE BOUTEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM.

Kevin
Jasmien
Kobe
Janne
Maarten
Jasmien    Dumortier    is    assistent    inspanningsfysiologie    aan    de    vakgroep    Bewegings-    en    Sportwetenschappen.    Ze behaalde    het    diploma    Master    in    de    Bewegings-    en    Sportwetenschappen    en    vervolledigde    nadien    haar    Specifieke Lerarenopleiding.     Sinds     2014     voert     ze     onderzoek     uit     naar     de     interactie     tussen     trainingsbelasting,     slaap     en immuunfunctie   bij   elite   atleten.   Daarnaast   is   ze   actief   als   coach   in   het   synchroonzwemmen,   zowel   in   clubverband   (SKF Zwevegem)   als   bij   de   Vlaamse   selectieploeg.   Ze   is   tevens   lid   van   het   Vlaams   Sportbestuur   Synchroonzwemmen   en   ze is docente voor de Vlaamse Trainersschool (VTS).

JASMIEN DUMORTIER

Janne   Bouten   is   assistent   Trainingsleer   aan   de   vakgroep   Sport-   en   Bewegingswetenschappen.   Ze   studeerde   af   als Master   LO   en   Bewegingswetenschappen.   Tijdens   haar   studies   liep   ze   stage   bij   Energy   Lab,   Nea   Forma   (wielercentrum verbonden   aan   Verandas   Willems)   en   Trace.   Daarbij   maakte   ze   kennis   met   verschillende   werkwijzes   bij   het   begeleiden van    zowel    individuele    atleten    als    een    wielerploeg.    Daarnaast    behaalde    Janne    ook    haar    VTS-trainer    B    diploma Toestelturnen      Meisjes      en      het      internationaal      trainersattest      FIG      level      2.      Tevens      doceert      ze      de      vakken Bewegingsanalyse,    Fysieke    Basisvorming    en    Wedstrijdopbouw    en    -verloop    in    de    gymnastiek    voor    de    opleiding Instructeur B Gymnastiek aan de VTS en is ze lid van de denkcel Gymnastiek binnen de Vlaamse Trainersschool.
©2017
Jan
Jan

JAN BOONE

JAN BOURGOIS

JASMIEN DUMORTIER

KEVIN CAEN

KOBE VERMEIRE

MAARTEN LIEVENS

JANNE BOUTEN

www.PACE-GENT.be