ONTDEK ONZE EXPERTISE.

Wetenschappelijke knowhow in theorie en praktijk.
©2017
De Physiological Academy for Coaching and Education (PACE) bestaat uit de onderzoeksgroep Inspanningsfysiologie en Trainingsleer van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen aan de Universiteit Gent. PACE streeft ernaar om de verworven expertise vanuit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring ten dienste te stellen van elite sporters en teams, trainers, federaties en bedrijven. De focus van deze dienstverlening situeert zich binnen twee deelgebieden:
Coaching
Education
Binnen ‘Coaching’ voorziet PACE de trainingsbegeleiding van elite individuele sporters en teams in functie van het bereiken van een optimale prestatie. Deze trainingsbegeleiding kan op verschillende niveaus uitgevoerd worden, gaande van een volledige trainingssturing en –opvolging tot sportwetenschappelijk begeleiding binnen specifieke topics  Hierbij wordt telkens uitgegaan van het profiel van de sport en dat van de sporter waarbij het trainingsprogramma zorgt voor een optimale matching. Daarnaast kunnen ook bedrijven terecht bij PACE voor de volledige trainingsbegeleiding van werknemers die gezamenlijk trainen voor een sportieve doelstelling (Mont Ventoux, 20km van Brussel, …). Meer info
Binnen ‘Education’  staat PACE in voor bijscholing binnen het domein van inspanningsfysiologie en trainingsleer. PACE wil expertise doorgeven binnen sportspecifieke en sporttakoverschrijdende topics via de organisatie van  workshops en lezingen voor coaches en trainers van elite sporters. Daarnaast voorziet PACE consultancy ten dienste van coaches, federaties en bedrijven in het kader van specifieke vragen binnen het domein van omgevings-en inspanningsfysiologie, en sporttraining.  Meer info
De sterkte van PACE situeert zich in de uitgesproken wetenschappelijke werking in combinatie met de rijke praktijkervaring waardoor nieuwe wetenschappelijke inzichten optimaal kunnen overgedragen worden naar de doelpopulatie (elite atleten, coaches, federaties en bedrijven).
www.PACE-GENT.be